INNOCODEN SYNTY

Mielenkiinto tärinään ja sen avulla mitattaviin asioihin syntyi ja muuntui aikanaan pietzo-sähköiseksi anturiksi, joka löysi tiensä. Kirjaimellisesti. Tuo mainittu tie sijaitsi kaukana pohjoisessa liikenneviraston Aurora-älytiehankkeessa.

Innocode Oy:n teknologiajohtaja Mikko Kortelaisen innovoima anturi mittasi ja tekoäly erotteli mittaustuloksesta autoja toisistaan koneoppimisen keinoin. Lopulta järjestelmä kirjasi kulkijat liki automerkin tarkkuudella.

Kun sitten epätietoisuus yhdestä kulkijasta johti tarkempaan keskusteluun ja video mittauspaikalta kertoi lopulta kulkijan olleen tietä ylittävä orava, niin tuon anturin herkkyyden suomat mahdollisuudet alkoivat hahmottua