Palvelut

Traficom-laitetestaus

Innocoden hyväksytysti testaamat laitteet saavat liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturvamerkin, joka varmistaa laitteen olevan turvallinen käyttäjälleen.

Tietoturva-auditointi

Internettiin näkyvien palveluiden haavoittuvuuksien. kartoitus (palvelunesto, tietokantahaavoittuvuudet)
Yrityksen sisäverkon fyysisen pääsyn kartoitus tunkeutumisen varalle.

Penetraatiotestaus

Penetraatiotestauksen aluksi laaditaan sopimus, jossa todetaan mahdolliset rajaukset testausajankohdasta ja mahdollisten ulkoisten toimijoiden rajoituksista. Näin minimoidaan testauksesta mahdollisesti aiheutuvat häiriöt liiketoiminnalle.

RADAR – jatkuvat palvelut

Kun verkkosi tietoturva on kertaalleen turvalliseksi todettu, niin on tärkeää seurata sen tilaa jatkossakin.