09
maalis

Yleisimmät tietoturvan uhkakohdat

Kertauksen vuoksi ohessa läpikäytynä yleisimpiä uhkakohtia, jotka olisi hyvä pitää mielessä päivittäisten rutiinien lomassa. Maailmamme ei ole aivan niin ystävällinen kuin luulemme

Kyberriskien aliarviointi

 • Kiristyshyökkäykset heikon tietoturvan yrityksiin
 • Office365-kalastelut ja tietomurrot
 • Epäselvä vastuunjako yrityksen ja palvelutarjoajan välillä
 • Haavoittuvuuksien hyväksikäyttö (päivitysten ajantasaisuus)
 • Lokitietojen puutteellisuus (verkkoliikenne)
 • Tietojen kalastelu teknisen tuen nimissä

Henkilökunnan tietoturvavalmiudet

 • Henkilökunnan uhkatietoisuus/menettelymalli
 • Tietoisuus omien laitteiden muodostamasta uhkasta
 • Tarkistamattomat tallennusvälineet/muut USB-laitteet
 • Etätyökäytänteet
 • Verkossa olevien laitteiden pääsynvalvonta/turvallisuus
 • Ohjelmien/laitteiden versionhallinta

Kiinteistön turvaluokitus (tunkeutumisreittianalyysi)

 • Kriittisten tilojen lukitus
 • Ulkopuolisten kulunvalvonta
 • Valvontakameroiden turvallisuus
 • Tietoverkkojen näkyminen yritysten tilojen ulkopuolelle